Published: June 10, 2022

Kính Gửi Các Đại Biểu Đại Hội Đồng:

Sự kiện hằng năm của chúng ta lại sắp diễn ra theo hình thức gặp mặt trực tiếp!

Đã quá lâu rồi và chúng tôi vô cùng vui mừng xin mời bạn tham gia Đại Hội Đồng Năm 2022 của SEIU 503 vào mùa hè này.

Hãy đánh dấu trải nghiệm thú vị này vào lịch của bạn. Sự kiện diễn ra ở Portland từ Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 đến Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8. Bạn sẽ lại được giao lưu với các đại biểu, thảo luận về công việc của Hội Đồng và hành động về nghị quyết. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta nhóm họp nên chúng tôi rất mong được gặp mặt để định hình các ưu tiên của Liên Đoàn trong 2 năm tới.

Một điểm mới của năm nay là chúng ta sẽ tổ chức Đại Hội Đồng ở dạng sự kiện kết hợp nhằm đảm bảo các đại biểu trên toàn tiểu bang dễ tiếp cận sự kiện nhất có thể, kèm theo một số chương trình đào tạo, hội thảo và các phần được cung cấp trực tuyến. Ngoài ra, nhờ có một điểm thay đổi trong quy chế của SEIU 503 mà các đại biểu sẽ có thể bỏ phiếu trực tiếp hoặc qua mạng, tùy thuộc bạn chọn tham gia trực tiếp hay qua mạng.

Thời gian đăng ký sắp bắt đầu. Cho đến thời điểm đó, hãy chuẩn bị sẵn sàng Vùng Dậy. Đoàn Kết. Đấu Tranh. Thắng Lợi.